84-241 Gościcino
ul. Drzewiarza 38B
tel. 058 572 08 99
kom. 509 589 758
biuro@elektryka-drewa.pl

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych
"DREWA"

Firma wykonuje:

  • usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej
  • roboty ogólnobudowlane w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych
  • roboty ogólnobudowlane w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych
  • instalacje elektryczne budynków i budowli
  • instalacje elektryczne sygnalizacyjne, odgromowe
  • montaż urządzeń automatyki kontrolno-pomiarowej
  • montaż instalacji alarmowych, domofonów oraz urządzeń telewizji dozorującej
  • elektryczne pomiary okresowe instalacji odgromowych, rezystancji izolacji, skuteczności zerowania
  • © 2008 Infocity